Första nämndsbesluten gällande grovt barnfridsbrott

Publicerat: 31-10-2023

Läs mer

Ny lagstiftning från den 1 juli 2021 stärker barnets rätt till ersättning vid brott i nära relation

Publicerat: 28-10-2021

Läs mer

Upprop med anledning av internationella dagen mot mäns våld mot kvinnor

Publicerat: 25-11-2019

Idag den 25 november, i samband med den internationella dagen mot mäns våld mot kvinnor, gör Stiftelsen Tryggare Sverige, Roks, Unizon m.fl. aktörer gemensam sak och riktar kritik mot regeringens arbete för att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Se hela uppropet i länken!

Läs mer

Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över minimistraff för fridskränkningsbrott och överväga förändringar i lagstiftningen om kontaktförbud som en del i regeringens satsning att förebygga och därigenom minska mäns våld mot kvinnor

Publicerat: 03-09-2019

Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över minimistraff för fridskränkningsbrott och överväga förändringar i lagstiftningen om kontaktförbud som en del i regeringens satsning att förebygga och därigenom minska mäns våld mot kvinnor.

Läs mer