Om advokatbyrån

Advokat Veronica Johansson

Advokat Veronica Johansson är ledamot av Sveriges advokatsamfund sedan år 2011. Hon har arbetat på advokatbyrå med skadeståndsrättsliga frågor i ca 15 år och är medlem i Skadeståndskollegiet.

Veronica Johansson är specialiserad inom personskaderätt – trafikskador, patientskador, läkemedelsskador, ansvarsskador, olycksfallsskador och arbetsskador. Hon åtar sig även uppdrag som målsägandebiträde.

På juristlinjen vid Stockholms universitet skrev Veronica Johansson examensarbetet ”Ersättning för inkomstförlust till egna företagare vid personskada” och genom åren har hon kommit att handlägga ett större antal skaderegleringar samt tvister i domstol som gäller ersättning till egna företagare vid personskada.

Veronica Johansson talar svenska och engelska.