Brottsoffermyndigheten meddelar att nämnden för brottsskadeersättning har beslutat i fem nya ärenden enligt de nya skadeståndsreglerna från juli 2022. Besluten handlar om grov misshandel, grovt barnfridsbrott och våldtäkt. Det är första gången som nämnden har beslutat om kränkningsersättning vid grovt barnfridsbrott. De två utsatta barnen får lika mycket i ersättning som mamman, som misshandlades grovt inför barnen.

http://https://www.brottsoffermyndigheten.se/om-oss/aktuellt/nyheter/forsta-namndbesluten-om-grovt-barnfridsbrott/?link_id=1483a085-e528-475d-82e3-bf0a26c689fb