Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över minimistraffet för fridskränkningsbrotten och överväga förändringar i lagstiftningen om kontaktförbud som en del i regeringens satsning att förebygga och därigenom minska mäns våld mot kvinnor.

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/07/ett-forstarkt-skydd-mot-mans-vald-mot-kvinnor/